Vítejte na stránkách poradenského servisu Lektoria

Kdo jsme


Projekt Lektoria vznikl jako společná aktivita nezávislých odborníků poskytujících poradenské služby na poli vzdělávání, osobnostního a firemního rozvoje.

Původním posláním byla nabídka vzdělávacích kurzů a přípravných kurzů na přijímací zkoušky. Poradenství zaměřené na firemní klientelu se soustředilo na audit řízení lidských zdrojů a poskytování vzdělávacích programů.

Na základě velmi pozitivních ohlasů z řad jednotlivců i firemních klientů byla poradenská činnost sdružených odborníků rozšířena o další specifické oblasti, které v současnosti tvoří jádro nabídky:

Co nabízíme?

Pro jednotlivce:

Psychologická diagnostika a poradenství v následujících oblastech:

  • diagnostika profesního rozvoje,
  • poradenství pro volbu povolání či studijního oboru,
  • diagnostika profesních charakteristik,
  • diagnostika osobnostních charakteristik,
  • diagnostika výkonových charakteristik.

Specifické diagnostické plány sestavujeme individuálně. Samozřejmostí je úvodní seznámení s konkrétním smyslem a cílem daného plánu a specifickým přínosem pro konkrétního jedince.

Pro firemní klienty:

Komplexní poradenské projekty zaměřené na řízení organizací a optimalizaci  firemních procesů.  Na základě více než desetileté zkušenosti s realizačními projekty ve významných společnostech jsme schopni analyzovat komplexně firemní situaci a přinést návrhy, které nejenže reflektují současné trendy, ale budou s naší pomocí zavedeny do praxe tak, že přinesou v krátké době měřitelné výsledky.

Čím se vyznačujeme?

Myslíme to s kvalitou služeb vážně

V oblastech, ve kterých působíme, máme nejen patřičné vysokoškolské vzdělání, ale i dlouhodobou praxi a jasné odborné výsledky. Aktuální kontakt s oborovými trendy a trvalý důraz na růst vlastní kvalifikace jsou podmínkou pro dosahovaný úspěch u našich klientů. Měřítkem kvality našich služeb je rozvoj našich klientů.

Klademe důraz na efektivitu

Klademe důraz na to, aby prostřednictvím poradenských služeb nabízených na těchto stránkách, klienti získali nejen nezbytnou dávku sebepoznání a vědomostí, ale byly rovněž vedeni k jejich správnému využití a uplatnění v praxi, ať již v oblasti osobnostního, tak i firemního rozvoje.

Garantujeme spokojenost

U všech nabízených služeb usilujeme o maximální přidanou hodnotu a nabízíme garanci spokojenosti. Usilujeme o to, aby u všech prováděných služeb klient získal předem představu o způsobu práce a očekávaných výstupech. Nabízený rozsah a zaměření služeb jsme následně připraveni přizpůsobit jeho individuálním požadavkům. Pokud by však poskytované služby nevedly ke spokojenosti zákazníka, jsme připraveni neúčtovat za takové služby peníze, nebo přijatý honorář vrátit.

Nabízíme flexibilitu

Jsme připraveni fungovat pro klienta v čase a rozsahu, který potřebuje. Nejsme vázaní fixní pracovní dobou. Klienty nikdy nezavazujeme k čerpání budoucích služeb a smluvně jim umožňujeme ukončit spolupráci kdykoliv v průběhu.

 

 

 

 

Diagnostika profesního rozvoje

Uvažujete o tom, jak lépe využít svůj profesní potenciál? Ptáte se, zda je Vaše současná pozice to pravé?

Marketingový audit

Uvažujete o revizi komunikační strategie, postrádáte inovační tempo, stagnují Vám tržby? Nechte si zpracovat marketingový audit ZDARMA.

Rozvoj týmu

Uvažujete o rozvoji týmu či pracovních skupin?

© Lektoria 2008, all rights reserved | Mapa stránek | Powered by redaQ